PMS

AKCJA SPRZĄTANIA CMENTARZA

28 października Polska Macierz Szkolna rozpoczeła tradycyjną akcję sprzątania Starego Katolickiego Cmentarza w Grodnie. W sprzątaniu cmentarza udział wzięła liczna grupa uczniów Liceum PMS wraz z rodzicami i młodzieżą z Klubu Studentów Polskich.  Chociaż pogoda nie zachęcała nawet do wyjścia z domu, ale dobry nastrój i świeże powietrze sprzyjały wspólnej pracy, która skończyła się zapaleniem zniczy na grobach wybitnych grodzieńskich Polaków.

Cmentarz-w-Grodnie_5476

Cmentarz-w-Grodnie_5477

Cmentarz-w-Grodnie_5478

Cmentarz-w-Grodnie_5482

Cmentarz-w-Grodnie_5483

Cmentarz-w-Grodnie_5484

Cmentarz-w-Grodnie_5488

Cmentarz-w-Grodnie_5490

Cmentarz-w-Grodnie_5493

Cmentarz-w-Grodnie_5495

 

Cmentarz-w-Grodnie_5499

Cmentarz-w-Grodnie_5500

29 października 2017
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"