PMS

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Święto Konstytucji 3 Maja ma charakter szczególny dla wszystkich Polaków. W dniu 3 maja 1791 powstała, w wyniku obrad Sejmu Wielkiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nowoczesna konstytucja. Pierwsza w Europie i druga w świecie. Obchody 227. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w LS PMS odbyły się przy udziale dostojnych gości: Konsul Anny Pustul i Konsul Moniki Hoffy, a także władz Polskiej Macierzy Szkolnej z Prezesem Stanisławem Sienkiewiczem na czele, wraz z Małżonką, Rektor UWT – Barbary Fustoczenko, Dyrektor LS – Heleny Mielesz oraz Dyrektor PMS – Teresy Kryszyń. Po przemówieniach Pani Konsul Anny Pustul i Pani Dyrektor naszej szkoły nastąpiła część artystyczna. Na początku wystąpił chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Seniori cantabili”, który zaśpiewał garść pieśni patriotycznych, W dalszej części prezentacji wysłuchano krótkiego rysu historycznego na temat dzisiejszego Święta. Następnie uczennice i uczniowie Urszuli Adamskiej, nauczyciela historii przedstawili wyjątki dramy pod tytułem: „Powrót posła” autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza, który napisał swe dzieło w czasach Konstytucji. Pod koniec zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w skład którego wchodziły polskie piosenki współczesne oraz fragmenty wierszy Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej. Występy nagrodzono oklaskami oraz upominkami od zaprzyjaźnionej fundacji.

UJA

3-maja_5756

3-maja_5755

3-maja_5754

3-maja_5747

3-maja_5752

3-maja_5753

3-maja_5760

3-maja_5762

3-maja_5763

3-maja_5764

3-maja_5771

3-maja_5758

3-maja_5757

3-maja_5768

3-maja_5780

3-maja_5781

3-maja_5783

3-maja_5784

3-maja_5787

3-maja_5789

3-maja_5807

3-maja_5808

3-maja_5812

3-maja_5817

3-maja_5821

3-maja_5824

3-maja_5828

3-maja_5840

3-maja_5844

3-maja_5853

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"