PMS

Z UMCSu O WRAŻENIACH

Hejka! Mam na imię Ania, studiuję prawo na UMCSie. Ale nie dostałabym się na studia, gdybym pewnego dnia nie rozpoczęłam naukę języka polskiego. Właśnie rozpoczęłam ją w Liceum Społecznym imienia Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej.

W ciągu pięciu lat liceum miało pieczę nade mną. Lecz prawdziwych walorów liceum dostrzegłam dopiero po rozpoczęciu studiów.

Podczas kolonii i szkół letnich zdobywałam umiejętność płynnej wymowy, a zajęcia z języka polskiego ostatecznie ukształtowały ją, wzbogacając słownictwo i dostosowując go do reguł gramatycznych. Pozwala mi to komunikować się bez błędów i nawiązywać kontakty na studiach. Ogromny wpływ wywarły lekcje z literatury polskiej, podczas których zdobyłam wiedzę na temat słynnych autorów i poetów, prądów literackich i środków wyrazu artystycznego, zapoznałam się z wieloma utworami. Na lekcjach z  historii Polski angażowałam się w wydarzenia historyczne, przeżywając walkę z Krzyżakami, biorąc udział w posiedzeniach Sejmów i sejmików, fascynowałam się obrazami Matejki, Kossaka i Malczewskiego.

Niestety moja przygoda z tym wszystkim dobiegła końca. Liceum Społeczne imienia Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej przyczyniło się do realizacji mojego marzenia – dostałam się na studia do Polski i dziś również, tak jak w klasie na lekcjach umieszczałam najważniejsze reguły gramatyczne do czerwonej ramki na żółtym tle, biorę do takiej ramki najważniejsze zagadnienia prawa rzymskiego.

Anna Myszko

 

24 marca 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"