PMS

,,SZLAKIEM FERDYNANDA RUSZCZYCA”

Projekt pod takim tytułem realizowany poprzez wilejski oddział ZS „Polska Macierz Szkolna” został podsumowany w dniu 6 listopada. Projekt był współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Celem projektu było popularyzowanie kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży na Białorusi, promowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej, kształtowanie i doskonalenie umiejętności plastycznych u uczniów, poznanie historii, wartości religijnych, wzbogacanie słownictwa z języka polskiego.

Na początku realizacji projektu na zajęciach edukacyjnych nauczycielki z języka polskiego opowiadały o polskich malarzach, o ich twórczości, pokazywały na slajdach obrazy znanych malarzy. Również zapoznali dzieci i młodzież z twórczością polskiego malarza Ferdynanda Ruszczyca, który urodził się w końcu XVIII stulecia we wsi Bohdanowo niedaleko Wołożyna. Trochę więcej czasu poświecili na zapoznanie ze znanym obrazem „ZIEMIA”, który znajduje się w Muzeum w Warszawie.

Następnym etapem projektu było zorganizowanie wycieczki do Wołożyna, zwiedzanie Muzeum Krajoznawczego, wycieczki pieszej po Wołożynie, zapoznanie się z domem Tyszkiewiczów w Wołożynie, wejście do Kościoła Świętego Józefa. Obiad uczestnicy wyjazdu mieli w restauracji „Isłocz”. Po obiedzie – wyjazd do Wiszniewa, zwiedzanie tam kościoła z XII stulecia, spotkanie z księdzem, wspólna modlitwa, zwiedzanie Muzeum Historii Kościoła i życia księdza Władysława Czerniawskiego. W plenerze dzieci mogli namalować krajobrazy rodzinnej miejscowości wybitnego malarza.

Dalej odbył się wyjazd do Bohdanowa, zwiedzanie tam wystawy obrazów F. Ruszczyca i oglądanie prezentacji multimedialnej w szkole w Bohdanowie, zwiedzanie katolickiej świątyni pod wezwaniem Św. Michała Archanioła oraz miejsca, gdzie mieszkał F. Ruszczyc. Wyjazd na grób Ferdynanda Ruszczyca, przy którym dzieci zapalili lampki. Pełni refleksji i zadumy uczniowie i nauczyciele wyjechali do Wilejki.

W imieniu dzieci uczących się języka polskiego, członków oddziału ZS „Polska Macierz Szkolna” w Wilejce składam wyrazy głębokiej wdzięczności tak Panu Mikołaju Falkowskiemu, jak i Paniom Ewie Ziółkowskiej i Katarzynie Garncarek za wsparcie naszego projektu. Życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia, sukcesów w Państwa szlachetnej pracy.

Koordynator projektu

Żanna Sawicz

Ruszczyc_0258

Ruszczyc_0020

Ruszczyc_0150

Ruszczyc_0156

Ruszczyc_0174

Ruszczyc_0195

Ruszczyc_0196

Ruszczyc_0199

 

Ruszczyc_0264

Ruszczyc_0312

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"