PMS

75 ROCZNICA MĘCZEŃSTWA OFIAR MORDU W NAUMOWICZACH

14 lipca odbyła się IV pielgrzymka z Grodna na fort Nr 2 w pobliżu wsi Naumowicze, gdzie znajduje się masowy grób mieszkańców Grodna i Lipska, rozstrzelanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Inicjatywa pieszej pielgrzymki do Naumowicz powstała w 2015 r. w środowisku Duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców miasta Grodna oraz Polskiej Macierzy Szkolnej, bowiem wśród ofiar fortu Nr 2 znajdują się nauczyciele polscy przedwojennych szkół grodzieńskich. Od tej pory pielgzymka do Naumowicz stała się ważnym punktem w kalendarzu życia duchowego grodnian. W tym roku razem z nauczycielami „Szlakiem męczenników naszej ziemi” szły siostry zakonne, lekarze z Duszpasterstwa lekarzy i pielęngniarek, młodzież z Duszpasterstwa akademickiego „Open” razem ze studentami z Nigerii, członkowe wspólnot AAA, uczestnicy grup modlitewnych oraz parafianie z różnych dzielnic Grodna i podmiejskich wsi.

Prowadził pielgrzymkę ksiądz-kanonik Antoni Gremza. Razem z nim pielgrzymi rozważali nad życiem i śmiercią bł. Marianny Bernackiej – Dobrej Teściowej z Lipska, która poszła na śmierć w zamian za brzemienną synową i została rozstrzelana w Naumowiczach. Do niej pielgrzymi skierowali prośby o wstawiennictwo przed Jezusem i opiekę nad niemowlętami, ich matkami i nad pokojem w rodzinach.

Wieczorem tego dnia do fortu Nr 2 autokarami przybyli mieszkańcy Grodna, przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Grodnie, Polacy z Lipska, Augustowa, Gdańska i Bielska-Białej. Wszyscy razem uczestniczyli w polowej Msza Św. w intencji poległych, którą odprawił ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, ordynariusz diecezji grodzieńskiej.

red.

Naumowicze_7082

Naumowicze_7084

Naumowicze_7096

Naumowicze_7098

Naumowicze_7099

Naumowicze_7100

Naumowicze_7101

Naumowicze_7102

Naumowicze_7104

Naumowicze_7106

Naumowicze_7107

Naumowicze_7108

Naumowicze_7109

Naumowicze_7112

Naumowicze_7119

Naumowicze_7122

Naumowicze_7126

Naumowicze_7128

Naumowicze_7130

Naumowicze_7133

Naumowicze_7134

Naumowicze_7139

Naumowicze_7145

Naumowicze_7146

Naumowicze_7151

Naumowicze_7153

Naumowicze_7162

 

Naumowicze_7167

Naumowicze_7212

Naumowicze_7218

Naumowicze_7248

Naumowicze_7283

Naumowicze_7286

Naumowicze_7288

Naumowicze_7289

Naumowicze_7291

Naumowicze_7295

Naumowicze_7296

Naumowicze_7312

Naumowicze_7314

Naumowicze_7320

Naumowicze_7315

 

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"