PMS

Październik 2016

26

Paź'16

NASZE SPOTKANIE Z SIENKIEWICZEM

Jestem pod wrażeniem… Nie , jestem pod ogromnym wrażeniem … Jestem pełna podziwu i zachwytu dla młodych aktorów-uczniów Liceum Społecznego …

Czytaj więcej

26

Paź'16

OPOWIEMY WAM O…SIENKIEWICZU

„Pokrzepiciel serc”. Tym zaszczytnym mianem nazywamy Henryka Sienkiewicza, którego 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci obchodzimy w 2016 roku. …

Czytaj więcej

26

Paź'16

SPOTKANIE Z TEATREM

W połowie października Miński Oddział PMS zorganizował dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, pobierającym naukę języka polskiego, oraz ich rodziców wyjazd …

Czytaj więcej

24

Paź'16

„KRESY 2016” W MIŃSKU

22 października w Mińskim Państwowym Liceum Odwodowym odbył się XXV Konkurs Recytatorski imienia A. Mickiewicza „Kresy 2016”.W tym roku w …

Czytaj więcej

23

Paź'16

„KRESY 2016” W LICEUM PMS

Jesień kojarzy się nam z refleksją i spokojem. W jej pięknych barwach zawsze szukali natchnienia artyści, malarze i poeci. Może …

Czytaj więcej

23

Paź'16

„Kresy 2016” w Słonimiu

21 października w  Słonimie, w Sredniej Szkole NR 3, odbył się Konkurs Recytatorski „Kresy 2016”. W konkursie wzięły udział dzieci …

Czytaj więcej

22

Paź'16

VI ZJAZD ZJEDNOCZENIA SPOŁECZNEGO „POLSKA MACIERZ SZKOLNA”

Szanowni Członkowie Polskiej Macierzy Szkolnej! Uprzejmie informujemy, że VI Zjazd Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna” odbędzie się 6 listopada 2016 …

Czytaj więcej

20

Paź'16

PAMIĘTAMY

Pamięć o nich żyje w naszych sercach. Nasze serca każą nam od nich uczyć się miłości do Ojczyzny, uczyć się …

Czytaj więcej

20

Paź'16

STAŻ DLA NAUCZYCIELI PLASTYKI

W aktywnych zajęciach artystycznych nauczyciele plastyki będą uczyli się wykorzystania technik plastycznych w pracy nauczyciela polonijnego. Przygotują projekty scenografii oraz …

Czytaj więcej

19

Paź'16

A W WITEBSKU WSPOMINAJĄ LATO

Nadeszły zimne jesienne dni, a my coraz bardziej chcemy, żeby wróciło lato. Nasze wakacje różniły się, ale miały też cechy …

Czytaj więcej

17

Paź'16

WOLONTARIAT NA RZECZ DIALOGU

pod takim tytułem w dniach 28.09-04.10 b.r. został zrealizowany w Wilejce wspólny projekt Wilejskiego Gimnazjum nr2 oraz Fundacji na Rzecz …

Czytaj więcej

17

Paź'16

A MY WIERSZE MALUJEMY…

Tradycyjnie to wiersze się pisze, czyta, recytuje. A czy można inaczej? Jak się okazuję, można! Praktyczny dowód tej inności dały …

Czytaj więcej
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"