PMS

2015 rok – Rokiem Witkiewiczów

UCHWAŁA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lutego 2015 r.
w sprawie upamiętnienia Witkiewiczów

W roku 2015 minie 130 lat od urodzin pisarza, dramaturga i malarza Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego) oraz 100 lat od śmierci jego ojca – Stanisława Witkiewicza, wielkiego artysty, twórcy stylu zakopiańskiego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wkład Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów w kulturę, podkreśla ich znaczenie jako jednych z najważniejszych twórców polskich. Ich działalność oraz twórczość wywarła – i nadal wywiera – wpływ na kolejne pokolenia Polaków, nie tylko artystów i badaczy literatury, ale też szerokie grono odbiorców.

Spośród zasług Stanisława Witkiewicza wyróżnić pragniemy stworzenie stylu zakopiańskiego, będącego w zamierzeniu pierwszym polskim stylem narodowym w architekturze. Wyrażamy także uznanie dla jego malarstwa oraz działalności jako teoretyka, krytyka sztuki i pisarza, gdyż twórczość ta w wyjątkowy sposób przyczyniła się do zmian, jakie zaszły w polskim życiu kulturalnym na przełomie XIX i XX wieku.

Z dumą podkreślamy wybitność, wszechstronność i oryginalność twórczą Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego) oraz fakt, że jego dorobek doceniono na całym świecie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej z uznaniem dostrzega, iż sztuka, filozofia, twórczość literacka i teorie estetyczne oraz biografia Witkacego pozostają niewyczerpanym źródłem inspiracji dla artystów posługujących się różnymi środkami wyrazu artystycznego – od teatru i performance’u, przez malarstwo, po fotografię.

Za wart przypomnienia uznajemy też fakt, że obaj wybitni artyści zostali z wyboru mieszkańcami Zakopanego, miejsca wyjątkowego, ale usytuowanego z dala od ówczesnych centrów kultury, i obaj w niezrównany sposób wykorzystali potencjał oraz twórczą energię otaczającej ich przestrzeni. Obaj tworzyli sztukę odwołującą się niejednokrotnie do tego, co lokalne, ale mającą też uniwersalną wartość, dzięki czemu znakomicie wpisuje się ona w dziedzictwo nie tylko polskie, ale i całego naszego kontynentu.

Upamiętniając Witkiewiczów, Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie wyrazić hołd dla ich twórczości.

Autor Włodzimierz Lawszuk

P.S. Biblioteka PMS posiada następujące pozycje książkowe o Witkiewiczach

witkacy5-960x640

witkacy4-960x640

witkacy3-960x640

Zapraszamy do korzystania podczas ćwiczeń przedmaturalnych!

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"