PMS

175. ROCZNICA URODZIN WIELKIEJ POLKI

„W hołdzie Elizie Orzeszkowej” – pod takim tytułem 06.06.2016 r/ odbyły się uroczystości z okazji 175. rocznicy urodzin wielkiej Polki – Grodnianki.
Studenci naszego UTW z uwagą i zaciekawieniem wysłuchali wykładu Pani Profesor dr hab. Swietłany Musijenko o niezwykłych zawiłościach losu w życiu Elizy Orzeszkowej i jej twórczości.

UTW-czerwiec-2016__2163

UTW-czerwiec-2016_2166

UTW-czerwiec-2016_2168

UTW-czerwiec-2016_2170

UTW-czerwiec-2016_2190

UTW-czerwiec-2016_2191
Chór UTW „Seniori Cantabili” śpiewem lubianych przez E. Orzeszkową utworów przypomniał czasy jej obecności w Grodnie.
…Żywe kwiaty – jako znak naszej pamięci i wdzięczności Elizie Orzeszkowej – złożyliśmy przy pomniku, by potwierdzić, że czcimy i pamiętamy.

 

UTW-czerwiec-2016_2184

UTW-czerwiec-2016_2187

 

Pamiętamy wypowiedź Elizy Orzeszkowej w dniu 16.06.1907 roku:
„Polką jestem i głośno wyznaję, że kraj i naród swój ze wszystkich sił kocham.
Ale zarazem mniemam i czuję, że serce człowieka to harfa szeroka, w struny bogata i stać ją na dwie pieśni: ojczystą i wszechludzką, że zdolne ono, kochając co najbliższe, szacunek i przyjaźń żywić dla tego, co dalsze, i służąc najbliższym, pomnażać dobro wszystkich.”

Barbara Fustoczenko

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"