PMS

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO W UTW

09 czerwca 2019 r. uczestnictwem we Mszy Świętej (dziękczynnej) w kościele Franciszkańskim p/w Matki Bożej Anielskiej studenci naszego UTW zakończyli 22 rok akademicki i Chór UTW „Seniori Cantabili” – 10. lecie „śpiewnego działania”.

Modlitwą i śpiewem chóralnym dziękowaliśmy Panu Bogu, naszym Wykładowcom, proboszczowi kościoła Franciszkańskiego Wielebnemu Ojcowi Antoniemu Porzeckiemu oraz naszemu  Wykładowcy Wielebnemu Ojcowi Pawłowi Romańczukowi.

Barbara Fustoczenko

Chor-utw_20190609_140321

Chor-utw_20190609_140345

Chor-utw_20190609_140347

Chor-utw_20190609_140424

Chor-utw_20190609_140251

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"