PMS

UCZ SIĘ POLSKIEGO!

Tydzień Języków Obcych w szkole średniej nr 1 w Mińsku.

W minionym tygodniu odbył sięTydzień Języków Obcych w Szkole Średniej nr 1 Mińsku, gdzie dzieci uczą się trzech języków obcych: angielskiego, polskiego i hiszpańskiego. Głównym celem imprezy było uświadamianie korzyści, płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w życiu.

Nauka języka polskiego w naszej szkole trwa nieprzerwanie od 25 lat. Dobrze wyposażona pracownia języka polskiego w szkole pozwala na prowadzenie ciekawych i rozmaitych zajęć. Na zajęcia z języka polskiego uczęszczają dzieci od 1 do 11 klasy.

Wielki aplauz należy się wszystkim uczniom, pobierającym naukę języka polskiego, którzy aktywnie włączyli się w wydarzenia o charakterze językowym i kulturowym.

Dzieci klas początkowych prezentowały swoje zdolności w zajęciach warsztatowych, konkursach oraz zajęciach ruchowych. Jedna lekcja z wykorzystaniem tablicy interaktywnej została poświęcona grom i zabawom, wykonywaniu poleceń oraz utrwaleniu słownictwa dotyczącego rozpoznawania kolorów. Układanki obrazkowe, łamańce językowe, rebusy, krzyżówki, wspólne czytanie polskich wierszy dla dzieci i dużo innych atrakcji urozmaiciły tygodniowe językowe imprezy. Uczniowie klas starszych, wykorzystując najnowsze środki interaktywne, poznawali najpiękniejsze polskie zabytki i odgadywali quizy językowe i historyczne, a także z wielką chęcią zaangażowały się w rysowanie plakatów, promujących naukę języka polskiego.

Impreza ta obfitowała w różnorodne konkursy i wydarzenia kulturalne. W ramach Tygodnia Języków Obcych odbył się Szkolny Konkurs Piosenki (uczniowie klasy 2 „B” świetnie zaśpiewali piosenkę „ Witaminki”), Poezji Obcojęzycznej (uczeń 9 „A” kl. Mateusz Gragun zadeklamował fragment z „ Pana Tadeusza” A. Mickiewicza), a aktorzy z 4 „W” klasy przedstawili na scenie „ Rzepkę” w Szkolnym Konkursie Inscenizacji.

Na wspólnym podsumowującym koncercie uczniowie zaprezentowali wysoki poziom zdolności językowych i talentów artystycznych, jeszcze raz apelując do hasła na plakacie: ”Ucz się języków!”. Bo warto!!!

 

Nauczycielka języka polskiego

w Szkole Średniej nr 1 w Mińsku

Maryna Repkina

minsk-8

minsk-7

minsk-6

minsk-5

minsk-4

minsk-3

minsk-2

minsk-1

minsk-0

minsk-9

18 marca 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"