PMS

100-LECIE FLOTYLLI PIŃSKIEJ

Trzeciego lipca b.r. w Pińsku odbyły się uroczyste obchody 100- lecia flotylli Pińskiej. Na uroczystość przybyli zacni goście: Konsul Generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz, reprezentanci Klubu Żeglarskiego „Galar” z Warszawy pp. Emil Jarosławski i Leszek Kielak.

Konsul Generalny Piotr Kozakiewicz z wielkim wzruszeniem opowiadał o dziejach Pińskiej Flotylli, zawdzięczając czemu otrzymaliśmy wspaniałą lekcję historii. Godni podziwu są panowie z Klubu Żeglarskiego „Galar”, którzy dotarli do Pińska drogą wodną, w ten sposób oddając hołd poległym marynarzom Flotylli Pińskiej.

Delegacja odwiedziła jezioro Horodyskie, gdzie 03.07.1919 miała miejsce zwycięska bitwa. Później udaliśmy się na były Cmentarz Wojskowy w Pińsku, żeby złożyć kwiaty i zapalić znicze na mogiłach marynarzy Flotylli Pińskiej.

Uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej przygotowali krótki występ o Polesiu. Uroczystości zakończyły się w Pińskiej Katedrze Mszą Świętą w intencji poległych marynarzy Flotylli Pińskiej.

W imieniu uczniów Polskiej Szkoły Społecznej i swoim własnym chcę serdeczne podziękować naszym gościom – Konsulowi Generalnemu Piotrowi Kozakiewiczowi, p. Emilowi Jarosławskiemu, Leszkowi Kielakowi za wspaniałą lekcję historii oraz za książki o Flotylli Pińskiej, które przydadzą się nam do lepszego poznawania historii naszego Polesia.

Helena Jaruticz

100-LECIE-FLOTYLLI-PIŃSKIEJ-1

100-LECIE-FLOTYLLI-PIŃSKIEJ-2

100-LECIE-FLOTYLLI-PIŃSKIEJ-3

100-LECIE-FLOTYLLI-PIŃSKIEJ-4+

100-LECIE-FLOTYLLI-PIŃSKIEJ-5

100-LECIE-FLOTYLLI-PIŃSKIEJ-6

100-LECIE-FLOTYLLI-PIŃSKIEJ-7

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"