PMS

100 LAT MACIERZY POLSKIEJ ZIEMI MIŃSKIEJ

W 2017 roku minęła setna rocznica powstania Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku i na ziemi mińskiej. Organizacja została powołana zaraz po Rewolucji Lutowej, kiedy to władze carskie nieco osłabiły ucisk na zagrabionych ziemiach. Głównym zadaniem nowo powstałej organizacji była edukacja w duchu polskości, wspieranie nauczania języka polskiego, zapoznanie z tradycjami i historią narodu polskiego. Polska Macierz Szkolna została reaktywowana w 2002, kiedy formalnie zarejestrowano oddział PMS w Mińsku, który jest spadkobiercą PMS sprzed stu lat, kontynuując jej główne cele i zadania.

Jubileuszowe obchody zorganizowano 28.10.2017 w Domu Drużby w Mińsku. Przybyli na nie polscy dyplomaci na czele z ambasadorem Konradem Pawlikiem, Irena Konon – wiceprezes Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz przedstawiciele PMS.
Doceniając wkład nauczycieli w dzieło krzewienia polskości władze PMS wystąpiły do MEN RP o przyznanie medali Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli języka polskiego na Białorusi. Tym zaszczytnym odznaczeniem zostali uhonorowani Alina Mironowa z Witebska, Polina Juckiewicz z Mińska, Anastazja Tkaczowa z Mohylewa, Bronisława Szczerbina z Dzierżyńska, Janina Nowikowa i Leonarda Muchina z Mińska, Olga Rumyńska z Mołodeczna.

Prezes Stanisław Sienkiewicz wręczył specjalne medale Polskiej Macierzy Szkolnej „Za zasługi dla oświaty” grupie pedagogów z obwodu mińskiego, wśród których był również jeden z pierwszych nauczycieli języka polskiego Anatol Sawicz z Borysowa.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli część artystyczną, na którą złożyły się występy zespołów, zaprzyjaźnionych z świętującą jubileusz organizacją. Zaproszeni goście złożyli jubilatom serdeczne życzenia.

Natomiast członkowie oddziału PMS w Mińsku podziękowali obecnym za wieloletnią współpracę i pomoc w realizacji wspólnych projektów oraz zadań edukacyjnych.

Ten, tak ważny dla Polaków ziemi mińskiej, jubileusz będzie stanowił dalszą inspirację do podejmowania działań na rzecz rozwoju polskiej oświaty.

Minsk-100-lat_2553

Minsk-100-lat_2739

Minsk-100-lat_2738

Minsk-100-lat_2736

Minsk-100-lat_2731

Minsk-100-lat_2728

Minsk-100-lat_2725

Minsk-100-lat_2722

Minsk-100-lat_2718

Minsk-100-lat_2713

Minsk-100-lat_2706

Minsk-100-lat_2701

Minsk-100-lat_2700

Minsk-100-lat_2699

Minsk-100-lat_2693

Minsk-100-lat_2689

Minsk-100-lat_2687

Minsk-100-lat_2684

Minsk-100-lat_2680

Minsk-100-lat_2678

Minsk-100-lat_2676

Minsk-100-lat_2673

Minsk-100-lat_2668

Minsk-100-lat_2665

Minsk-100-lat_2659

Minsk-100-lat_2654

Minsk-100-lat_2649

Minsk-100-lat_2645

Minsk-100-lat_2642

Minsk-100-lat_2636

Minsk-100-lat_2631

Minsk-100-lat_2621

Minsk-100-lat_2615

Minsk-100-lat_2611

Minsk-100-lat_2609

Minsk-100-lat_2606

Minsk-100-lat_2599

Minsk-100-lat_2598

Minsk-100-lat_2596

Minsk-100-lat_2593

Minsk-100-lat_2591

Minsk-100-lat_2587

Minsk-100-lat_2585

Minsk-100-lat_2582

Minsk-100-lat_2578

Minsk-100-lat_2572

Minsk-100-lat_2563

Minsk-100-lat_2561

Minsk-100-lat_2556

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"