PMS

100 jak STO LAT !

2018 rok to 100.rocznica odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską!

W tym roku również swój 100-letni jubileusz obchodzi Polska Macierz Szkolna.

W 1918 roku założył ją ks. kan. Antoni Kuryłowicz.

Dla przypomnienia tych wielkich dat przy wejściu do Siedziby Głównej ZS „Polska Macierz Szkolna” w Grodnie postawiono liczbę 100.

 

 

23 stycznia 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"